پرکلرین (هیپو کلریت کلسیم)

مشخصات و کاربرد

هيپوكلريت كلسيم، ماده ای شيميايي با فرمول Ca(ClO)2می باشد كه در صنعت به آن پركلرين نيز گفته مي شود . هيپوكلريت كلسيم اكسنده اي قوي است و هنگام كار كردن با آن بايد نكات ايمني مورد توجه قرار گيرد . در جاي خشك و خنك و دور از تابش مستقيم خورشيد، شعله، جرقه، منابع حرارتي، مواد آتش زا، مواد خورنده و اكسيد كننده و احيا كننده، موادآلي و سوختهاي فسيلي نگهداري شود. پرکلرین در دو نوع پودری و گرانول به بازار عرضه می شود که دارای مشخصات زیر می باشند:

  • گرد سفيد كلر كه كلر قابل استفاده آن 39ـ5/33% است.
  • گرانول هيپوكلريت کلسیمكه داراي 70-65 درصد وزني كلر قابل استفاده است.

پرکلرین بهترین و در دسترس ترین و ارزانترین گندزدای آب بخصوص برای شرایط اضطراری و کنترل اپیدمیهای قابل انتقال از طریق آب بوده و مصرف زیاد آن توسط آب نشان دهنده آلودگی شدید آب می باشد.

کاربرد : ضد باکتری (ضد بو) ، تصفیه آبهای آشامیدنی ، گند زدایی و ضد عفونی کننده آب استخرها ، ضد قارچ ، سفید کننده (کاغذ ، منسوجات و…)

آنالیز