اسید کلریدریک ٪33-30

مشخصات و کاربرد

سایر اسامی تجاری: هیدروژن کلراید و اسید کلریدریک

موارد مصرف: اسیدشویی و زنگ زدایی فولاد، تنظیم PH گل حفاری چاه های نفت، رسوب زدایی دیگ های بخار در نیروگاه ها، احیای رزین های تبادل یونی دستگاه های آب شیرین کن و اسمز معکوس، تولید قند اینورت، تولید انواع کلریدهای فلزی، بازیافت فلزات، تولید دی اسید کلر، فرآیندهای هیدرو متالورژی، تنظیم PH فاضلاب ها و غیره …

نحوه تحویل: تانکر های 25-15 تنی، بشکه های پلی اتیلنی 250 کیلوگرمی-ظروف پلی اتیلن  1 تنی

گرید استاندارد: در بشکه و تانکر (ISIRI209)یک

مشخصات فیزیکی: مایع زرد رنگ دارای بوی تند و حلال در آب و انحلال در الکل ها

جابجایی و انبارش: در بشکه های محکم و در محیط خشک، خنک و دور از مواد ناسازگار نگهداری گردد

آنالیز