اخبار و مقالات

  • اهمیت صنایع شیمیایی

    در صنایع شیمیایی، شاهد تهیه و ساختن هزاران فرآورده مورد مصرف جوامع انسانی هستیم. با کمی دقت می‌توانیم دریابیم که دوام و بقای جوامع پیشرفته امروزی شدیدا به صنایع شیمیایی آن کشور امکان پذیر است. برای پی بردن به این مطلب به چند مثال توجه کنید: با انجام عملیات شیمیایی بر روی نفت خام، گاز

  • تعریف اسید و باز

    بشر از قدیم با اسید و باز سر و کار داشته است و مزه ترش و دیگر خواص اسیدهایی مانند جوهر سرکه (استیک اسید) و جوهر لیمو (سیتریک اسید) را تجربه کرده است. از دیر زمان اسید را ترکیب هیدروژنی می دانستند که می تواند به طور کامل و یا جزیی توسط بعضی فلزها جایگزین شود و نمک تشکیل

  • اسید سولفوریک و ملاحظات محیط زیستی

    گوگرد در منابع نفت و گاز به صورت هیدروژن سولفید یا ترکیبات آلی گوگرددار وجود دارد. به این ترتیب با احتراق سوخت‌های فسیلی گوگرد دی‌اکسید تشکیل می‌شود که با حل شدن در آب موجود در جو، باران‌های اسیدی ایجاد می‌کند. گوگرد دی‌اکسید در حتی در مقادیر کم نیز عوارض تنفسی ایجاد می‌کند. این گاز در